Laatste Nieuws Nationale TT Lochem

16 oktober 2020 

Hierbij een linkje naar de catalogus. Wij feliciteren alle prijswinnaars en willen nogmaals iedereen bedanken die deze show mogelijk heeft gemaakt.

Catalogus Lochem 2020 Download

 

 

Laatste Nieuws Nationale TT Lochem

14 oktober 2020
 
Gisteren was de inbreng van de vogels voor onze Nationale TT. Dit keer wat anders dan andere jaren. In verband met de Corona maatregelen heeft het bestuur er voor gekozen de vogels in ontvangst te nemen in tijdsblokken en op afspraak. Dat is prima verlopen en de inzenders toonden ruim begrip voor de gekozen methode.
 
Vandaag was de keuring. Ook dat was een aparte ervaring want nog meer dan anders stond de veiligheid van keurmeesters en vrijwilligers voorop. Circa 1400 vogels hebben de keuringstafels gepasseerd. De keurmeester hebben ons laten weten onder de indruk te zijn van de diversiteit en kwaliteit van de vogels. Een mooi compliment aan alle deelnemers.
Voor het bestuur en vrijwilligers is er nog werk aan de winkel de komende dagen. Een belangrijk item daarbij is uiteraard de catalogus met de uitslagen. 
 
Uiterlijk vrijdagmidag 13.00 uur verwachten wij de catalogus op deze plaats op onze site te kunnen zetten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws Nationale TT Lochem

06 0ktober 2020

 

Afgelopen weekend heeft het bestuur een Covid-protocol opgesteld en gedeeld met de gemeente Lochem. Afhankelijk van dat protocol zou de gemeente bepalen of de TT (in sterk aangepaste vorm) doorgang kan vinden.

ZOJUIST (6 OKT 12.00 UUR)  HEEFT DE GEMEENTE LOCHEM BERICHT DAT DE TT DOORGANG KAN VINDEN.

Doorgang kan vinden met in achtneming van ons Covid protocol / Covid werkplan.We gaan dus door met de organisatie de TT 2020.

De belangrijkste zaken uit het Covid protocol zijn:

1. geen horeca voorziening

2. Bij de opbouw niet meer vrijwilligers aanwezig dan noodzakelijk (belangstellenden die niet in het werkrooster staan worden verzocht niet op de TT locatie te komen tijdens de opbouw)

3. Mondkapje verplicht tijdens opbouw, inbreng, bezichtiging vogels en ophalen vogels

4. Bezichtigen vogels alleen voor vrijwilligers die deelnemen aan opbouw, inzenders en adverteerders. Alleen in tijdvakken waarop ingeschreven is of toebedeeld is door het bestuur

5. Afhalen en inbrengen vogels alleen in tijkdvak dat door bestuur is toebedeeld

6. Voor betreden van de locatie mondkapje op, handen ontsmetten en aanwijzingen in woord en beeld opvolgen

Verdere details zijn na te lezen in het hieronder bijgevoegde Covid werkplan met bijlagen.

Het is een scala aan regels maar als we, op een veilige manier, nog iets van de TT willen maken,  dan moeten we het op deze manier doen. Veiligheid van leden en inzenders staat te allen tijde voorop.. We reken op ieders medewerking zodat we er toch nog een geslaagd evenement van kunnen maken en alle inzenders weten wat hun vogels voor punten verdienen.

Alles onder het motto :

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan!!

Mochten er nog strengere overheidsmaatregelen van kracht worden, dan gaan wij opnieuw met de gemeente in overleg om te kijken of e.e.a. nog wel haalbaar is.

 

Covid werkplan 2020.pdf
Download

Kopie van Indeling TT zaal (coronatijd 2020).pdf
Download

 

Plattegrond Woestenenk..jpg
Download

 

 

Het bestuur Vogelvereniging De Gekleurde Zanger / C.L.W. Noorduijn te Lochem

 

Nationale TT 2020

Vandaag zijn er veel vogelliefhebbers geweest die contact met ons opnamen met de vragen of de TT 2020 wel doorgaat. Dit naar aanleiding van de maatregelen die premier Rutte gisteravond afkondigde.

Het is heel logisch dat die vraag aan ons gesteld wordt. Ons antwoord is dat we vooralsnog doorgaan met de organisatie van de TT.

Door in mogelijkheden te denken in plaats van onmogelijkheden denken wij dat we de TT in enige vorm nog steeds kunnen laten plaatsvinden.

Uiteraard blijft de veiligheid en gezondheid van onze vrijwilligers, en bezoekers altijd op de eerste plaats staan. Daarom is het niet uit te sluiten dat het programma er wat anders uitziet als andere jaren.

 

Vrijdagmiddag aanstaande heeft het bestuur een extra bestuursvergadering ingelast om te bespreken hoe het programma eruit gaat zien. Vrijdag in de vooravond zal daar door ons over gecommuniceerd worden op de onze website.

Vriendelijke groet, het bestuur De Gekleurde Zanger / C.L.W. Noorduijn.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Nationale TT te Laren 2020 De Gekleurde Zanger - C.L.W. Noorduijn

17 en 18 oktober 2020

Mits de situatie rondom Corona niet verslechterd en voldaan kan worden aan de richtlijnen van het RIVM houdt De Gekleurde Zanger ook in 2020 haar Nationale TT.

De locatie, Landbouwmechanisatiebedrijf Woestenenk B.V., Verwoldseweg 37, 7245VX te Laren, biedt voldoende ruimte en mogelijkheden om dat onder de huidige regelgeving (veilig) te kunnen doen.

Er is door de vereniging Covid 19-beleid op gemaakt en de gemeente Lochem heeft vergunning verleend onder voorwaarden dat aan de dan geldende maatregelen wordt voldaan.

We hopen u en uw vogels te zien op de Nationale TT 2020. 

Vraag een inschrijfformulier aan via what’s app: 0646246322 of

mail: ttsecretaris@vogelvereniginglochem.nl of

Download TT-formulieren hier:

Inschrijfformulier 2020.pdf
Download

TT uitnodiging 2020.pdf
Download

TT reglement van de Nationale TT te Lochem 2020.pdf
Download

Tot ziens op onze TT.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 VOGELBEURS te LAREN (Gld) 

24 oktober 2020

GAAT NIET DOOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Door de ontwikkelingen rond Corona en het overheidsbeleid daar op hebben wij besloten om dit jaar geen vogelbeurs te organiseren. Als we het onder toepssing van de huidige regels door zoudfen laten gaat doet dat geen recht aan de beurs en zouden exposanten en bezoekers nietde aandacht krijgen waar ze recht op hebben. 

Het bestuur De Gekleurde Zanger / C.L.W. Noorduijn.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Wie zijn wij???????????????

 

Even voorstellen.................................

De vereniging is opgericht op 26 november 1926 en heeft haar zetel in Lochem.

"De Gekleurde Zanger C.L.W. Noorduyn" te Lochem is een vogelvereniging die aangesloten is bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Vanuit die hoedanigheid maakt de vereniging deel uit van het Distict Overijssel.

Het doel van de vereniging is het bevorderen en verbeteren van de vogelliefhebberij in de meest ruime zin van het woord en onderschrijft uiteraard daarbij het doel en streven van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Eén maal per jaar (meestal in oktober) organiseert de vogelvereniging een (nationale) tentoonstelling.

 

 Foto Stadsvoliére te Lochem.

info@vogelvereniginglochem.nl

 

 

 Lid worden, download dan onderstaand aanmeldingsformulier.

 Aanmeldingsformulier.pdf
Download

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


 

De Gekleurde Zanger - C.L.W.Noorduijn | info@vogelvereniginglochem.nl